Informace o nás

Mateřská škola Nopova 15 nabízí klidné, podnětné a moderně vybavené prostředí, děti jistě uvítají prostornou zahradu přizpůsobenou jejich hrám. O děti se stará kvalifikovaný personál, důraz klademe na harmonický a přirozený rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby a přání.

 

Kapacita školky je 75 dětí ve třech třídách, které jsou věkově smíšené. To umožňuje umístění sourozenců nebo kamarádů společně v jedné třídě. Součástí školky je vlastní kuchyně, kde dětem připravujeme pestrou a vyváženou stravu.

 

Pro děti i rodiče připravujeme řadu školních i mimoškolních aktivit - divadelní představení, výstavy, koncerty a oslavy. Tradicí školky jsou pravidelné tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, táboráky na zahradě školky nebo oslava Dne dětí. V létě pořádáme školu v přírodě, děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky.

 

Mateřská škola Nopova 15 úspěšně spolupracuje s MZŠ Kamenačky. Cílem naší spolupráce je přirozený přechod dětí z mateřské školy do 1. třídy formou vzájemných setkání a oslav jak ve školce tak ve třídě prvňáčků.

 

V neposlední řadě nabízíme rodičům dětí spolupráci s logopedem a speciálními pedagogickými centry.

 


Kontaktní informace

Mateřská škola, Brno, Nopova 15

Nopova 15
615 00  Brno

IČ: 605 55 122

Telefon:

mateřská škola: 702 180 944
školní jídelna: 720 967 275


E-mail:

msnopovabrno@gmail.com
 

Zřizovatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno-město.


Právní forma:
Příspěvková organizace (Mateřská škola je od roku 1994 právním subjektem.)

Dopravní spojení:
Autobus č. 55, 58, 75, 78 zastávka Dělnický dům
Tramvaj č. 9 zastávka Dělnický dům