Platby v MŠ

  • úplata za vzdělávání ve výši 600,- Kč vždy do 15. dne v měsíci (předškoláci neplatí)
  • stravné do 15. dne v měsíci, zálohová platba na stravné 800,- Kč (děti 3 - 6 let), 900,- Kč (děti 7 - 10 let)
  • stravné a úplata za vzdělávání se platí dohromady v jedné částce pod variabilním symbolem, který vám bude přidělen na celý školní rok, číslo účtu 117335621/0100
     
  • platba v hotovosti již není možná