Přijímaní dětí

Informace k zápisu do Mateřské školy, Brno, Nopova 15
na školní rok 2021/2022