Přijímání dětí

INFORMACE K ZÁPISU:

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v období 1. - 30. 4. 2022

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitelka vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání.

2. Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby a to ve dnech 2. a 3. 5. 2022:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobní podání: 2. a 3. 5. 2022 pouze s rezervací času v systému zapisdoms.brno.cz po vygenerování přihlášky
    Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu a pod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

  • Rodný list
  • Místo trvalého pobytu dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře (jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba).

3. Od 17. 5. 2022 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.