Zápis dětí do MŠ na školní rok  2023 - 2024

INFORMACE K ZÁPISU:

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v období 1. 4 - 30. 4. 2023

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitelka vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání nebo si jí vyzvednete na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám.3 v úřední dny pondělí a středa v době od 8. 00 hod. do 17.00 hod.

Kontakty: Bc. Yvona Šebestová: sebestova.yvona@brno.cz, tel. 542 17 1219

                Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181

V mateřské škole 18. 4. 2023 od 9. hod. do 16.00 hod.

2. Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby a to ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2023:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobní podání: 3. 5. a 4. 5. 2023 pouze s rezervací času v systému zapisdoms.brno.cz po vygenerování přihlášky.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu a pod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce - pouze matky
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
 • Doložení řádného očkování dítěte - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře (jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba).
 • Cizinci doklady totožnosti, doklady k průběhu pobytu

3. Od 17. 5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.

                                           

 Zápis dětí z Ukrajiny na školní rok 2023-2024