Aktuality

12. 10. 2021 Fotografování dětí

Vážení rodiče,

v úterý 19. 10. 2021 proběhne v naší mateřské škole Fotografování dětí od 9.00 hod. Dětem prosím připravte oblečení do tašky a vložte do skříňky.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

11. 10. 2021 Nástup nové paní učitelky

Vážení rodiče,

od 18. 10. 2021 bude ve třídě Motýlků nová paní učitelka Hrazdilová (zástup za odchod na MD - paní učitelka Burešová). Paní učitelka bude ve třídě vždy odpoledne, až do návratu paní ředitelky.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

24. 9. 2021 Informace o provozu tříd 27. 9. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 9. 2021 bude provoz MŠ omezen na dvě třídy. Zahájen bude ve třídě Včeliček (6.30 - 12.30) a ukončen ve třídě Motýlků (7.30 - 16.45), popřípadě na školní zahradě. Po obědě budou všechny děti, které odpočívají ve třídě Motýlků.

Děti budou rozděleny následovně:

  • Berušky a Včeličky ve třídě Včeliček
  • Motýlci ve třídě Motýlků

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14. 9. 2021 Informace o provozu

Vážení rodiče,

od 14. 9. do 17. 9. 2021 se budou děti ze třídy Včeliček dělit do tříd podle seznamu, který je vyvěšen v šatně. Spojování tříd proběhne po obědě. Dopoledne budou děti ve své kmenové třídě. Důvodem je nemoc paní učitelky.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

13. 9. 2021 Informace o provozu

Vážení rodiče,

dne 13. 9. 2021 se budou děti ze třídy Včeliček dělit do tříd podle seznamu, který je vyvěšen v šatně. Spojování tříd proběhne po obědě. Dopoledne budou děti ve své kmenové třídě. Důvodem je nemoc paní učitelky.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

2. 9. 2021 Táborák na školní zahradě

Vážení rodiče,

dne 8. 9. 2021 jsme pro Vás a Vaše děti připravili akci Táborák na školní zahradě. Bližší informace si přečtěte v Menu - Kalendář akcí.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

27. 8. 2021 Informace pro rodiče k 1. září 2021

Provoz naší mateřské školy začíná 1. 9. 2021 od 6.30 do 16.45 hod.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranný prostředek.

Rodiče mají povinnost do MŠ vstupovat pouze s respirátorem FFP2.

Prosíme rodiče, aby se v šatně pohybovali po dobu nezbytně nutnou k osobnímu předání dětí paní učitelce a k vyplnění důležitých formulářů. V šatně mohou být max. 4 dospělé osoby z důvodu nařízených rozestupů.

Dejte dětem podepsanou lahev s pitím, lahve budou paní učitelky během dne doplňovat.

Na pobyt ve třídě dejte dětem pohodlné oblečení a zároveň i pohodlné na převlečení na školní zahradu.

Seznamte děti s obsahem skříňky.

Do třídy papuče, na pobyt venku vhodnou obuv, vše prosím podepište.

Vyzvedávání dětí bude probíhat po obědě od 12.30 hod. do 13.00 hod.

S novým školním rokem přichází i nové šatny pro Vaše děti. Prosíme, abyste dodržovali ukládání věcí do skříněk podle obrázku níže:

  

Těšíme se! 

Kolektiv MŠ

___________________________________________________________________________________________________________________

26. 8. 2021 Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

Přihlašování a odhlašování stravy

Během prvního týdne prosím přihlašujte a odhlašujte děti ke stravování prostřednictvím SMS nebo telefonicky na čísle 720 967 275. Tvar SMS: jméno a příjmení dítěte, odhlašuji od.....do... Odhlašování dětí je možné v pondělí do 7.00 hod, v ostatních dnech do 13.00 hod předchozího dne. Odhlašování přes telefon bude možné pouze do doby, než vám bude zpřístupněna aplikace Lyfle.

Prodej čipů

Čipy k otevírání hlavních dveří si můžete zakoupit ve čtvrtek 2. 9. 2021 a v pátek 3. 9. 2021 u paní školnice Pelcové (přízemí za hlavními dveřmi) v době od 6.30 do 8.45 hod.

Cena čipu (vratná záloha): 140,- Kč (připravte si prosím přesnou částku)

___________________________________________________________________________________________________________________

20. 8. 2021 Informace o školním stravování

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2021 nabývá účinnosti vyhláška č. 272/20 Sb., ze dne 14. 7. 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2021 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Navyšují se i minimální hodnoty finančních limitů na nákup potravin u jednotlivých věkových skupin strávníků a jednotlivých jídel. Tyto finanční limity jsou závazné, proto od 1. 9. 2021 dochází ke zvýšení cen stravování.

  • výše zálohy stravné + úplata za vzdělávání 1 400,- Kč (děti 3 - 5 let)

  • výše zálohy stravné 800,- Kč (předškoláci – neplatí úplatu)

  • výše zálohy stravné 900 Kč (OŠD děti 7 - 10 let – neplatí úplatu)

  • výše úplaty za vzdělávání 600 Kč

__________________________________________________________________________________________________________________

29. 7. 2021 Informace k dietnímu stravování

Vážení rodiče,

v sekci "Ke stažení", naleznete aktuální informace k dietnímu stravování v naší mateřské škole.

___________________________________________________________________________________________________________________

21. 7. 2021 Prázdninový provoz - odhlašování dětí

Vážení rodiče, 

během prázdninového provozu využívejte k odhlašování a přihlašování dětí tel. 720 967 275 - SMS zprávou nebo telefonicky (neodhlašujte děti prostřednictvím aplikace Lyfle).

 


Vážení rodiče,

naše mateřská škola získala další prostředky z fondů EU na projekt:

 

Podpora Mateřské školy Nopova 15 formou projektu Šablony II.

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

 

Projekt je realizovaný na základě Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu proběhne v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

 

V Brně dne 6. 9. 2019 

Bc. Ivana Vyroubalová

ředitelka MŠ


 

Mateřská škola je zapojena do projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Reg. č. projektu: CZ,02,3,61/0,0/0,0/15_0070000244

Cílem projektu je zvýšení dotupnosti , kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu do předškolního vzdělávání.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

 

Projekt je realizovaný na základě Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu proběhne v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

 


Kontakt

Mateřská škola, Brno, Nopova 15

IČ: 605 55 122
Nopova 15
Brno - Židenice


Mateřská škola: 702 180 944
Školní jídelna: 720 967 275
 


UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče, pokud přívážíte děti do školky a odvážíte ze školky autem, dodržujte pravidla silničního provozu, dbejte zvýšené opatrnosti při nastupování a vystupování z auta, používejte výstražná světla.