Aktuality

29. 7. 2021 Informace k dietnímu stravování

Vážení rodiče,

v sekci "Ke stažení", naleznete aktuální informace k dietnímu stravování v naší mateřské škole.

 

21. 7. 2021 Prázdninový provoz - odhlašování dětí

Vážení rodiče, 

během prázdninového provozu využívejte k odhlašování a přihlašování dětí tel. 720 967 275 - SMS zprávou nebo telefonicky (neodhlašujte děti prostřednictvím aplikace Lyfle).


Vážení rodiče,

naše mateřská škola získala další prostředky z fondů EU na projekt:

 

Podpora Mateřské školy Nopova 15 formou projektu Šablony II.

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

 

Projekt je realizovaný na základě Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu proběhne v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

 

V Brně dne 6. 9. 2019 

Bc. Ivana Vyroubalová

ředitelka MŠ


 

Mateřská škola je zapojena do projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Reg. č. projektu: CZ,02,3,61/0,0/0,0/15_0070000244

Cílem projektu je zvýšení dotupnosti , kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu do předškolního vzdělávání.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

 

Projekt je realizovaný na základě Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu proběhne v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

 


Kontakt

Mateřská škola, Brno, Nopova 15

IČ: 605 55 122
Nopova 15
Brno - Židenice


zástupkyně ředitelky školy: 702 180 944
školní jídelna: 720 967 275 


UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče, pokud přívážíte děti do školky a odvážíte ze školky autem, dodržujte pravidla silničního provozu, dbejte zvýšené opatrnosti při nastupování a vystupování z auta, používejte výstražná světla.