AKTUALITY


31.8. 2022       Údaje o mateřské škole 2021 - 2022

31.8. 2022                                           Školní řád 2022 - 2023

30. 8. 2022               Informace pro rodiče nově nastupujících dětí  - 2022-2023


Dny otevřených dveří v MŠ Nopova 15

Zveme vás s dětmi na prohlídku mateřské školy ve dnech 12. 4. a 20. 4. 2022 v době od 8.00 do 12.00 hodin, v odpoledních hodinách od 15.00 do 16.00 hodin.

Více informací k zápisu do školky naleznete zde.


12. 01. 2022 Potvrzení o zaplacené výši úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

potvrzení o zaplacené výši úplaty za předškolní vzdělávání za rok 2021, které si můžete odečíst z daní, paní ředitelka připravuje a bude vám vydáváno paní učitelkou ve třídě vašeho dítěte od 24. 1. 2022.

12. 01. 2022 Prázdninový provoz mateřských škol

Vážení rodiče,

přehled prázdninového provozu mateřských škol, máte k dispozici níže.

22. 12. Oznámení o změnách v provozu od roku 2022

Vážení rodiče,

přejeme Vám krásné Vánoce plné pohody, radosti a odpočinku a do nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví.

S novým rokem přichází do naší mateřské školy pár změn:

Paní učitelka Sedlářová odchází a do třídy Motýlků se vrací paní ředitelka Vyroubalová.

Provoz tříd:

  • Třída Motýlků 7.30 - 16.00 hod.
  • Třída Berušek 7.30 - 16.45 hod. V této třídě bude ukončen provoz MŠ.
  • Třída Včeliček 6.30 - 15.45 hod. V této třídě se děti ráno scházejí.

21. 12. Dárek pro děti od žáků Základní školy Tyršova

Vážení rodiče,

lízátko, které jste našli ve skřínce vašeho dítěte, je od žáků Tyršovy základní školy, Brno ("Kuldovka"). V posledních týdnech probíhala dobročinná akce Lízátka pro dětskou nemocnici - děti měly možnost přinést libovolný počet lízátek, které následně předali Klinice dětské onkologie.

Sběr lízátek děti doslova pohltil, a tak během dvou týdnů nasbírali 5488 kusů lízatek, což předčilo veškerá očekávání. Stejně jako očekávání samotné nemocnice, která d nich z kapacitních důvodů nemohla všechna lízátka převzít.

Proto přišli žáci se zajímavým nápadem - potěšit ty nejmenší, tedy děti v židenických školkách.

Žákům velice děkujeme.

16. 12. 2021 Oznámení

Vážení rodiče,

od zítřejšího dne, tj. 17. 12. 2021, vyjde v platnost nová Směrnice o ochraně oznamovatelů. Směrnici naleznete v sekci Školní rok 2021/2022.

15. 12. 2021 Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že vánoční prázdniny budou ve dnech 22. 12. 2021 - 2. 1. 2022. Ve čtvrtek 23. 12. bude MŠ uzavřena.

9. 12. 2021 Nemocnice zvířátek v MŠ

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 9. 12. 2021 proběhne v naší mateřské škole interaktivní program Nemocnice zvířátek. Žádáme Vás, abyste dětem přinesly oblíbeného plyšáka (bude součástí programu). Děkujeme.

25. 11. 2021 Informace o akcích

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace jsme nuceni ZRUŠIT ZIMNÍ DÍLNY A VÁNOČNÍ BESÍDKU. Ostatní akce, které máme pro děti naplánované v dopoledních hodinách, proběhnou.

Děkujeme za pochopení.

23. 11. 2021 Informace o stravování

Vážení rodiče,

od dnešního dne, je stravování Vašich dětí opět zajišťováno naší školní jídelnou. Odhlašování dětí je tedy jako za běžného provozu:

- do 13.00 hod. předchozího dne

- v pondělí do 7.00 hod

2. 11. 2021 Změna ve stravování a odhlašování obědů

Vážení rodiče,

z provozních důvodů, bude od čtvrtka 4.11. 2021 nutný dovoz obědů. Obědy bude zajišťovat školní jídelna ZŠ Novolíšeňská 10. Svačiny bude zajišťovat naše mateřská škola. Cena stravování bude o 9,- Kč vyšší. Obědy budou hrazeny z Vašich stálých plateb.

Eventuální doplatky budou řešeny po skončení dovozu. Z důvodu nahlašování obědů dovozci, Vám oznamuji změnu v odhlašování dětí:

Odhlašování obědů bude možné pouze do 12 hod. předchozího dne. ODHLAŠOVÁNÍ V PONDĚLÍ DO 7.00 HOD. NEBUDE MOŽNÉ! (obědy na pondělí musíme nahlásit už v pátek). Dovoz obědů bude trvat do odvolání (předpokládaná doba jsou 2 - 3 týdny).

2. 11. 2021 Covid-19

Vážení rodiče,

ve školce se vyskytla nákaza Covidem-19 u nepedagogické pracovnice. Pracovnice mohla přijít do kontaktu s dětmi naposledy v pátek ráno 29.10. 2021 (test negativní). Po pozitivním testu v pondělí ráno 1.11. opustila neprodleně pracoviště (nepřišla do kontaktu s dětmi). Sledujte prosím zdravotní stav svého dítěte.

18. 10. 2021 Kouzelník Jiříček

Vážení rodiče,

v pondělí 25. 10. 2021 navštíví naši mateřskou školu Kouzelník Jiříček. Představení je hrazeno z fondu Sdružení rodičů.

12. 10. 2021 Fotografování dětí

Vážení rodiče,

v úterý 19. 10. 2021 proběhne v naší mateřské škole Fotografování dětí od 9.00 hod. Dětem prosím připravte oblečení do tašky a vložte do skříňky.

11. 10. 2021 Nástup nové paní učitelky

Vážení rodiče,

od 18. 10. 2021 bude ve třídě Motýlků nová paní učitelka Hrazdilová (zástup za odchod na MD - paní učitelka Burešová). Paní učitelka bude ve třídě vždy odpoledne, až do návratu paní ředitelky.

24. 9. 2021 Informace o provozu tříd 27. 9. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 9. 2021 bude provoz MŠ omezen na dvě třídy. Zahájen bude ve třídě Včeliček (6.30 - 12.30) a ukončen ve třídě Motýlků (7.30 - 16.45), popřípadě na školní zahradě. Po obědě budou všechny děti, které odpočívají ve třídě Motýlků.

Děti budou rozděleny následovně:

  • Berušky a Včeličky ve třídě Včeliček
  • Motýlci ve třídě Motýlků

14. 9. 2021 Informace o provozu

Vážení rodiče,

od 14. 9. do 17. 9. 2021 se budou děti ze třídy Včeliček dělit do tříd podle seznamu, který je vyvěšen v šatně. Spojování tříd proběhne po obědě. Dopoledne budou děti ve své kmenové třídě. Důvodem je nemoc paní učitelky.

13. 9. 2021 Informace o provozu

Vážení rodiče,

dne 13. 9. 2021 se budou děti ze třídy Včeliček dělit do tříd podle seznamu, který je vyvěšen v šatně. Spojování tříd proběhne po obědě. Dopoledne budou děti ve své kmenové třídě. Důvodem je nemoc paní učitelky.

2. 9. 2021 Táborák na školní zahradě

Vážení rodiče,

dne 8. 9. 2021 jsme pro Vás a Vaše děti připravili akci Táborák na školní zahradě. Bližší informace si přečtěte v Menu - Kalendář akcí.

27. 8. 2021 Informace pro rodiče k 1. září 2021

Provoz naší mateřské školy začíná 1. 9. 2021 od 6.30 do 16.45 hod.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranný prostředek.

Rodiče mají povinnost do MŠ vstupovat pouze s respirátorem FFP2.

Prosíme rodiče, aby se v šatně pohybovali po dobu nezbytně nutnou k osobnímu předání dětí paní učitelce a k vyplnění důležitých formulářů. V šatně mohou být max. 4 dospělé osoby z důvodu nařízených rozestupů.

Dejte dětem podepsanou lahev s pitím, lahve budou paní učitelky během dne doplňovat.

Na pobyt ve třídě dejte dětem pohodlné oblečení a zároveň i pohodlné na převlečení na školní zahradu.

Seznamte děti s obsahem skříňky.

Do třídy papuče, na pobyt venku vhodnou obuv, vše prosím podepište.

Vyzvedávání dětí bude probíhat po obědě od 12.30 hod. do 13.00 hod.

S novým školním rokem přichází i nové šatny pro Vaše děti. Prosíme, abyste dodržovali ukládání věcí do skříněk podle obrázku níže:

Těšíme se! Kolektiv MŠ

26. 8. 2021 Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

Přihlašování a odhlašování stravy

Během prvního týdne prosím přihlašujte a odhlašujte děti ke stravování prostřednictvím SMS nebo telefonicky na čísle 720 967 275. Tvar SMS: jméno a příjmení dítěte, odhlašuji od.....do... Odhlašování dětí je možné v pondělí do 7.00 hod, v ostatních dnech do 13.00 hod předchozího dne. Odhlašování přes telefon bude možné pouze do doby, než vám bude zpřístupněna aplikace Lyfle.

Prodej čipů

Čipy k otevírání hlavních dveří si můžete zakoupit ve čtvrtek 2. 9. 2021 a v pátek 3. 9. 2021 u paní školnice Pelcové (přízemí za hlavními dveřmi) v době od 6.30 do 8.45 hod.

Cena čipu (vratná záloha): 140,- Kč (připravte si prosím přesnou částku)

20. 8. 2021 Informace o školním stravování

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2021 nabývá účinnosti vyhláška č. 272/20 Sb., ze dne 14. 7. 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2021 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Navyšují se i minimální hodnoty finančních limitů na nákup potravin u jednotlivých věkových skupin strávníků a jednotlivých jídel. Tyto finanční limity jsou závazné, proto od 1. 9. 2021 dochází ke zvýšení cen stravování.

  • výše zálohy stravné + úplata za vzdělávání 1 400,- Kč (děti 3 - 5 let)

  • výše zálohy stravné 800,- Kč (předškoláci - neplatí úplatu)

  • výše zálohy stravné 900 Kč (OŠD děti 7 - 10 let - neplatí úplatu)

  • výše úplaty za vzdělávání 600 Kč

Fotogalerii naleznete zde.

Heslo k fotogalerii získáte u paní učitelky ve třídě.

Kontakt

Napište nám

msnopovabrno@gmail.com

Zavolejte nám

+420 736 487 233