Zájmové kroužky

Ve školním roce 2021/2022 v MŠ organizujeme tyto kroužky.

Věda nás baví - úterý

Na stránky organizace, která kroužek provozuje, se můžete podívat zde.

Taneční kroužek - čtvrtek

Na stránky organizace, která kroužek provozuje, se můžete podívat zde.

Kroužky se nekonají ve dnech, kdy jsou v základních, středních a vyšších školách prázdniny.