Zájmové kroužky

Ve školním roce 2023/2024 v MŠ organizujeme  kroužky:

Angličtina hrou 2. pololetí:  skupina dětí - čtvrtek 15.45 - 16.30 hod.

Lektorka: Radová Barbora

Kroužky se nekonají ve dnech, kdy jsou v základních, středních a vyšších školách prázdniny.