Zájmové kroužky

Ve školním roce 2022/2023 v MŠ organizujeme  kroužky:

Angličtina hrou - 1. skupina dětí - pondělí 16.00 - 16.45 hod.

                              2. skupina dětí - úterý 16.00 - 16.45 hod.

Lektorka: Radová Barbora

Tančíme pro radost - středa 16.00 - 16.45 hod.

Lektorka: Kolegarová Aneta

Žádáme rodiče, aby při vyzvedávání děti po ukončení kroužku, byli v MŠ už v 16.40 hod.

Kroužky se nekonají ve dnech, kdy jsou v základních, středních a vyšších školách prázdniny.