Platby v MŠ

  • úplata za vzdělávání ve výši 660,- Kč vždy do 15. dne v měsíci (předškoláci neplatí)
    • stravné do 15. dne v měsíci.
    • stravné a úplata za vzdělávání se platí dohromady v jedné částce pod variabilním symbolem, který vám bude přidělen na celý školní rok, číslo účtu 117335621/0100
    • platba v hotovosti již není možná