Školní řád

Školní řád platný k 1. 9. 2021 ke stažení zde.

Žádáme zákonné zástupce dětí o seznámení se Školním řádem a potvrzení podpisem ve vaší třídě.