Školní řád

Školní řád platný k 1. 9. 20223 ke stažení níže.

Žádáme zákonné zástupce dětí o seznámení se Školním řádem a potvrzení podpisem ve vaší třídě.