Stravování

Stravování dětí a zaměstnanců MŠ zajišťujeme ve vlastní školní jídelně. Obědy připravují dvě kuchařky spolu s vedoucí školní jídelny.

Jídelníčky jsou sestovovány dle receptur pro MŠ, které jsou obohaceny o jídla zdravé výživy a jídla nová, upravená podle potřeb dětí předškolního věku.

Po celou dobu pobytu dětí ve školce je zajištěn pitný režim formou ovocných a bylinných čajů, vitaminových nápojů apod. Děti mají vlastní hrnečky a nápoje si samy nalévají. V průběhu dne jsou děti k pití průběžně motivovány.

U oběda ani u svačin nejsou děti do jídla nuceny, zvláště pokud dítě pokrm odmítá úplně, může jídlo pouze ochutnat. Postupně si děti oblíbí i jídla, které třeba zpočátku odmítaly. Děti mají možnost říci si o velikost porce a kdykoliv si přidat.

Upozornění pro rodiče:

 • Přihlašování a odhlašování stravy nejpozději den předem do 13.00 hodin (v pondělí do 7.00 hodin) prostřednictvím aplikace Lyfle

 • Není - li dítě včas přihlášeno nemá nárok na stravu;

 • není - li dítě odhlášeno a do MŠ nepřijde, mohou si rodiče 1. den nepřítomnosti pro oběd do MŠ přijít, dále je nutné stravování odhlásit;

  • výdej stravy domů je v době od 11:20 - 11:30 hodin;

  • není dovoleno vydávat stravu do skleněných nádobek či plastových obalů, pouze do jídlonosičů;

  • jídlo je připraveno k okamžité spotřebě, po převzetí pokrmu přebírá odpovědnost za nezávadnosti stravy rodič dítěte;

  • odnáší - li rodiče stravu z vlastního rozhodnutí později než ve stanovenou dobu, nenese škola žádnou odpovědnost za nezávadnost stravy;

  • odnáší - li si dítě domů odpolední svačinu, za nezávadnost škola nenese odpovědnost;

 • dítě má nárok na stravování pouze v době pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Od druhého dne nepřítomnosti nelze vydávat stravu domů.

 • Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, kterého dosáhnou v průběhu školního roku (1. 9. - 31. 8.):
  strávníci 3 - 6 let 46 Kč
  strávníci 7 -10 let 51 Kč
 • Evidenci stravného a úplaty vede vedoucí ŠJ, která Vám v případě potřeby poskytne potřebné informace: denně od 8.15 hod. do 12.15 hod.
 • Provozní řád Školní jídelny ke stažení níže.

Vnitřní řád školní jídelny 2022 - 2023

Informace k obsahu alergenů ve stravě