Kontakty do tříd

Tyto telefony slouží pouze pro vyřízení vážných, neodkladných nebo mimořádných záležitostí. Pro sdělení informací p. učitelkám využívejte převážně systém Lyfle. Paní učitelky při práci s dětmi na telefon nepoužívají.

  • Motýlci: 702180944
  • Berušky: 601 129 011
  • Včeličky: 720 967 276
  • ředitelka školy: 736 487 233