Spolek rodičů

Při mateřské škole úspěšně funguje Sdružení rodičů. Jeho činnost byla zahájena v roce 1992 na základě registrace u Ministerstva vnitra. Sdružení vzniklo z důvodu prohloubení spolupráce mezi rodiči a mateřskou školou.

V naší mateřské škole připravujeme ve spolupráci s rodiči celoroční kulturní program (divadla, koncerty, tradiční oslavy, společné akce, výlet, atd., viz přehled akcí). Rodiče se na jeho realizaci podílí především finančními prostředky z peněžního fondu Sdružení rodičů. Výši příspěvku do peněžního fondu si stanovují rodiče sami.

Z iniciativy rodičů se daří také získávat sponzorské zdroje (finanční i materiální), které využíváme na nákup hraček, knih a na doplnění pomůcek pro výchovnou práci s dětmi.

Rodiče se podílí i na zkvalitňování prostředí pro hru dětí na školní zahradě. V úzké spolupráci s mateřskou školou již zrealizovali vybudování několika dřevěných herních objektů (domeček, průlezku Z, víceúčelové herní objekty s variabilními výstupy, průlezy a skluzy). V budoucnu plánují vybudovat ještě další dřevěné stavby. Všechny tyto objekty odpovídají nejnovějším trendům, požadavkům EU a tím i bezpečnosti dětí.

Sdružení rodičů při MŠ Nopova, z.s.:

Předseda: Hana Hahnová

Místopředseda: Monika Rous Mosná

Hospodářka: Renata Jadrná

Revizní komise:  Kateřina Mičunková Bílá

                             Lucie Patočková

                             Pavlína Petrušová

                              

IČ: 70288861

Bankovní spojení: 2202609737/2010